Inschrijving registergoederen bij kadaster in verband met grenscorrectie Oudenhoorn

Datum besluit: 29 mei 2018


Het dorp Oudenhoorn (kadastrale gemeente Oudenhoorn, sectie A ) is per 1 januari 2018 overgegaan van de gemeente Nissewaard naar de gemeente Hellevoetsluis. Hierdoor zijn alle zakelijke rechten ten name van de publiekrechtelijke rechtspersoon Nissewaard overgegaan op de publiekrechtelijke rechtspersoon Hellevoetsluis.Gedeputeerde Staten verzoeken het Kadaster zorg te dragen voor inschrijving in de openbare registers als bedoeld in artikel 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Type besluit: GS-vergadering