Samenwerkingsovereenkomst verduurzaming gebouwde omgeving

Datum besluit: 29 mei 2018Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Staat der Nederlanden om de ambities voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving versneld te kunnen realiseren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie van Provinciale Staten van Zuid-Holland. De overeenkomst over de inzet van adviseurs energietransitie ten behoeve van gemeenten past in de strategie 'samen aan de slag' van de door Provinciale Staten vastgestelde energieagenda 'Watt Anders 2016-2020-2050'.

Type besluit: GS-vergadering