Letter of Commitment RegMed XB

Datum besluit: 13 november 2018


De provincie Zuid-Holland bekrachtigt in een Letter of Commitment haar commitment aan het ondersteunen van innovatie en business development op het gebied van regeneratieve geneeskunde en haar specifieke bijdrage aan het samenwerkingsverband RegMed XB. Samen met partners zet de provincie een cruciale stap in de opschaling van RegMed XB om uiteindelijk genezing van ernstige chronische aandoeningen mogelijk te maken. Dit unieke samenwerkingsverband brengt publieke en private partijen, regionale en nationale overheden, economie en wetenschap en zorg bij elkaar om zieke weefsels en organen te herstellen en een nieuw industrieel economisch cluster te ontwikkelen. In Nederland lijden miljoenen mensen aan een chronische ziekte zoals diabetes, nierziekten of de reumatische aandoening artrose.

Type besluit: GS-vergadering