Stand van zaken Woonvisie 2017 van Goeree-Overflakkee

Datum besluit: 13 november 2018


Gedeputeerde Staten hebben een brief aan de gemeente Goeree-Overflakkee vastgesteld. Hierin schrijven zij dat ze de brief van de gemeente Goeree-Overflakkee over de stand van zaken Woonvisie 2017 voor kennisgeving hebben aangenomen. Gedeputeerde Staten vinden het positief dat de gemeente aan de slag is gegaan met de aandachtspunten die Gedeputeerde Staten hebben benoemd voor deze woonvisie. Graag gaan Gedeputeerde Staten verder in gesprek over de aangedragen thema’s zoals economie, klimaatadaptatie en wonen en zorg.

Type besluit: GS-vergadering