Verkenning Gezonde Leefomgeving Zuid-Holland

Datum besluit: 13 november 2018


De provincie werkt aan een verkenning 'Gezonde Leefomgeving Zuid-Holland'. We onderzoeken wat we als provincie kunnen doen om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving in Zuid-Holland. De provincie werkt hard aan het verbeteren van het leefmilieu via de aanpak van lucht, geluid, externe veiligheid en de waterkwaliteit. Toch is er ruimte voor verbetering. We willen de regio nog aantrekkelijker maken, onder andere door een aantrekkelijke, groene en een gezonde leefomgeving te bevorderen. Maar hoe, en vanuit welke taak kunnen wij als provincie de gezonde leefomgeving beschermen en bevorderen? Dat is de vraag die in de verkenning wordt beantwoord. In de voortgangsbrief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de aanpak en planning van de verkenning.

Type besluit: GS-vergadering