Beantwoording Statenvragen 3452 PvdD - Doden duiven met vangnet in Leiden

Datum besluit: 20 november 2018


De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over het vangen van verwilderde duiven, ook wel stadsduiven genoemd, met een vangnet in Leiden. Mogelijk is hier sprake van een overtreding van de wet. De politie onderzoekt deze zaak. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdt namens de provincie toezicht op de Wet natuurbescherming en volgt de uitkomsten van het politieonderzoek.

Type besluit: GS-vergadering