Beantwoording Statenvragen 3454 CDA - Bevers in de Alblasserwaard

Datum besluit: 20 november 2018


Op steeds meer plekken in Zuid-Holland duiken bevers op. Dat is een succes te noemen. Soms leidt de aanwezigheid van bevers tot schade en overlast, door graverij en vraat aan bomen en andere gewassen. Het CDA heeft vragen gesteld over het vergoeden van schade aan particuliere eigendommen. De provincie vergoedt echter alleen schade aan gewassen die bedrijfsmatig geteeld worden.

Type besluit: GS-vergadering