Beantwoording Statenvragen 3450 Behoud geschenkwoningen Watersnoodramp

Datum besluit: 20 november 2018Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van statenvragen door de SP over het behoud van zogenoemde geschenkwoningen in het kader van de Watersnoodramp. Naar aanleiding van deze vragen zal de provincie een inventarisatie maken van dit beeldbepalend erfgoed. Dit wordt afgestemd met de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Op basis van de inventarisatie wordt bekeken welke vervolgacties op welke termijn ondernomen kunnen worden. Teneinde op een meer samenhangende wijze de bescherming van dit erfgoed te bevorderen.

Type besluit: GS-vergadering