Beslissing op bezwaar tegen besluit van 4 april 2018 tot opleggen last onder dwangsom aan agrarisch bedrijf te gemeente Zuidplas wegens overtreding van voorschrift 1.8.1.5 van de revisievergunning.

Datum besluit: 20 november 2018Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van een agrarisch bedrijf uit de gemeente Zuidplas tegen de opgelegde last onder dwangsom ongegrond verklaard. Dit is overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie. De last onder dwangsom is opgelegd omdat na bemonstering is gebleken dat het bedrijf afvalwater loost dat niet voldoet aan de lozingsnormen uit de vergunning. De bedoeling van het opleggen van de last onder dwangsom is dat het bedrijf de lozing beëindigt of maatregelen treft waardoor de lozing wel binnen de normen blijft. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen deze last onder dwangsom. De bezwarencommissie oordeelde vervolgens dat de bezwaren ongegrond zijn en dat de last onder dwangsom in stand blijft.

Type besluit: GS-vergadering