Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2020 gemeenschappelijke regelingen

Datum besluit: 20 november 2018De provincie Zuid-Holland wil richting gemeenschappelijke regelingen actiever en kaderstellend optreden binnen de grenzen die door Provinciale Staten zijn aangegeven. Daarom wordt voor de betreffende vijf omgevingsdiensten, waarbij de provincie in 2020 één van de deelnemers is, het (financieel) kader voor de begroting 2020 als uitgangspunt meegegeven inclusief een aantal specifieke aandachtspunten.

Type besluit: GS-vergadering