Stand van zaken Public Intelligence, projecten beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen

Datum besluit: 20 november 2018De provincie wil meer data-gedreven werken, zowel in de bedrijfsvoering als in de beleidsontwikkeling (hierna: Public Intelligence). Public Intelligence is bedoeld om beter gefundeerd beleid te maken, oftewel beleid op basis van data en onderzoek. De borging “beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen” is onderdeel van Public Intelligence sinds 2018. De kennis op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen wordt daarmee geborgd voor de uitvoering van de provinciale kerntaken. Deze brief geeft een overzicht van uitgevoerde taken voor “beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen”. Eveneens wordt gewerkt aan een i-Visie en een digitaliseringsstrategie. De visie en strategie zal opnieuw met de Commissie worden besproken in het eerste kwartaal van 2019.

Type besluit: GS-vergadering