Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013: vaststellen deelplafonds en tijdvak

Datum besluit: 20 november 2018


Eigenaren van rijksmonumenten kunnen jaarlijks van 1 december tot 1 maart een beroep doen op de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland. In totaal is er in 2019 een subsidiebedrag van € 3.302.602,00 beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Voor de restauratie is € 2.852.602,00 en voor herbestemming is € 450.000,00 beschikbaar. Binnen herbestemming kan ook subsidie worden aangevraagd voor maatregelen die bedoeld zijn ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het rijksmonument. Met de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie, naast stimulering van blijvende investeringen in en herbestemming van rijksmonumenten, ook de werkgelegenheid en het vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen. Op rijksmonumenten die oorspronkelijk zijn gebouwd als woonhuis is deze subsidieregeling niet van toepassing. Eigenaren die al een subsidie hebben ontvangen voor restauratie van hun pand mogen binnen drie jaar voor ditzelfde pand ook een herbestemmingssubsidie aanvragen. Voor meer informatie: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@8169/rijksmonumenten/

Type besluit: GS-vergadering