Uitgangspuntenbrief financieel kader 2020 Grondbank RZG Zuidplas

Datum besluit: 27 november 2018


De provincie Zuid-Holland wil richting gemeenschappelijke regelingen actiever en kaderstellend optreden binnen de grenzen die door Provinciale Staten zijn aangegeven. Daarom wordt voor Grondbank RZG Zuidplas, waarbij de provincie in 2020 één van de deelnemers is, het (financieel) kader voor de begroting 2020 als uitgangspunt meegegeven inclusief een aantal specifieke aandachtspunten.

Type besluit: GS-vergadering