Vaststelling verrekening tussen Hellevoetsluis en Nissewaard over grenscorrectie Oudenhoorn

Datum besluit: 27 november 2018


Op 1 januari 2018 is als gevolg van een grenscorrectie tussen de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis de woonplaats Oudenhoorn overgegaan naar Hellevoetsluis. De gemeenten Hellevoetsluis en Nissewaard hebben overleg gevoerd over de hoogte van een verrekeningsbedrag voor deze overgang. In een gezamenlijke brief aan Gedeputeerde Staten hebben beide gemeenten aangegeven dat voor hen 8.850.000,-- een aanvaardbare hoogte voor een verrekeningsbedrag is. Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten besloten het genoemde bedrag vast te stellen als het verrekeningsbedrag.

Type besluit: GS-vergadering