Aangaan van Professioneel Statuut advocaat mw. mr. C.H.M. Konings

Datum besluit: 6 november 2018


Bij de Provincie werken advocaten. Een advocaat moet onafhankelijk zijn werkzaamheden kunnen uitoefenen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland garanderen die onafhankelijkheid door middel van een zogenoemd Professioneel Statuut. Het Professioneel Statuut is een door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven overeenkomst tussen Gedeputeerde Staten als werkgever en een advocaat in dienstbetrekking als werknemer. Gedeputeerde Staten hebben besloten tot ondertekening van deze overeenkomst met mw. mr. C.H.M. Konings, die onlangs in dienst is getreden.

Type besluit: GS-vergadering