Resultaat verkenningsfase Circulair Zuid-Holland

Datum besluit: 6 november 2018


De provincie Zuid-Holland werkt aan een schone en innovatieve economie die toekomstbestendig is. Dat gebeurt binnen het bedrijfsleven, de vele Zuid-Hollandse kennisinstellingen en de overheid. De provincie wil graag een structurele en passende rol spelen in een circulair Zuid-Holland. We hebben daarom onderzoek gedaan naar de uitgangspositie voor Zuid-Hollandse grondstofketens in de bouw, voor plastics en chemie en voor land- en tuinbouw. De mogelijkheden voor de provinciale rol zijn daarbij in beeld gebracht. Deze onderzoeken zijn nu beschikbaar. De provincie werkt de komende periode verder uit welke bijdrage zij concreet kan spelen voor een circulair Zuid-Holland, in nauwe samenwerking met partners. We verwachten medio 2019 besluitvorming in Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering