Steunbrief regiodeal Drechtsteden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Datum besluit: 6 november 2018


Gedeputeerde Staten benadrukken met de brief gericht aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de urgentie en het belang van de door Drechtsteden ingediende regiodeal. Eerder spraken Gedeputeerde Staten richting de Drechtsteden hun steun uit voor de (toen nog) in te dienen regiodeal. Met de regiodeal vragen Drechtsteden het ministerie in het kader van de regio-enveloppe de Drechtsteden te steunen in de ontwikkeling van de rivieroevers. Succesvolle ontwikkeling van de rivieroevers is essentieel voor zowel de maritieme (smart) "industry" als de bouw van woningen in aanvullende woonmilieus.

Type besluit: GS-vergadering