Actualisatie geluidsmanagement haven- en industriecomplex Rotterdam

Datum besluit: 16 oktober 2018


Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over verwachte aanpassingen in het geluidsmanagementsysteem van het Rotterdams Havengebied. In dat systeem wordt bijgehouden welke geluidruimte beschikbaar is voor bedrijven binnen de wettelijke grenswaarden, gezien de hoeveelheid geluid die bedrijven veroorzaken. Door de komst van nieuwe technieken en regelgeving (Omgevingswet) ontstaan nieuwe mogelijkheden en eisen die aan het geluidsmanagementsysteem worden gesteld, die om aanpassingen vragen. Daarbij worden de nieuwste technische en juridische inzichten meegenomen. Omdat de aanpassingen onderling samenhangen en gevolgen kunnen hebben voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en ruimtelijke plannen worden ze integraal, met een programma doorgevoerd. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR. Onderdeel van dat programma is dat de betrokken gemeenten en bedrijven binnen de geluidszones regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang van het programma. In samenhang daarmee wordt publieksinformatie voorbereid. De uitvoering van het programma loopt naar verwachting tot eind 2019. Provinciale Staten zullen op gezette tijden worden geïnformeerd over de voortgang.

Type besluit: GS-vergadering