Beantwoording Statenvragen nr. 3445 over het Landbouwakkoord Zuid-Holland

Datum besluit: 16 oktober 2018Gedeputeerde Staten willen verder met de transitieaanpak voor Duurzame Landbouw want de voedselketen moet op de schop. De landbouwvisie van minister Schouten bevestigt die noodzaak. De provincie is samen met het verandernetwerk Zuid-Hollandse Voedselfamilies en onze kennispartijen al ruim 2 jaar bezig met duurzame innovaties in het landbouw- en voedselsysteem. Wij zijn met de pioniers en koplopers begonnen, we hebben proeftuinen en Groene Cirkels opgestart, maar nu hebben we nieuwe samenwerkingsverbanden nodig. Gedeputeerde Staten zetten in op uitvoering op provinciaal niveau en sluiten aan bij een nationaal landbouwakkoord.

Type besluit: GS-vergadering