Beantwoording Statenvragen nr. 3446 PVV - adviezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid onder vuur

Datum besluit: 16 oktober 2018


De PVV heeft schriftelijke statenvragen gesteld over de adviezen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) over grondtransporten van het Land van Matena in Papendrecht naar Sliedrecht-Noord. De PVV heeft onder andere vragen gesteld of de volksgezondheid in gevaar is gebracht door het verstrekken van onjuiste informatie en of er veiligheidsrisico’s voor bewoners van huizen die op vervuilde grond zijn gebouwd, bestaan. In de beantwoording is aangegeven dat de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Sliedrecht geen moment in gevaar is geweest. Wat de veiligheidsrisico’s van de bewoners van de huizen in Baanhoek-West betreft is aangegeven dat de bodem in deze hele regio PFOA verontreiniging bevat, maar dat de gemeten gehalten PFOA veel lager liggen dan de risicowaarde voor het gebruik van wonen met tuin.

Type besluit: GS-vergadering