Doorlichting Erfgoedhuis Zuid-Holland

Datum besluit: 16 oktober 2018Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is een belangrijke maatschappelijke partner van de provincie Zuid-Holland. Het Erfgoedhuis ontvangt jaarlijks een boekjaarsubsidie van de provincie voor het ondersteunen van de provincie bij haar beleid op het gebied van cultureel erfgoed. Activiteiten zijn onder andere ondersteuning bij de erfgoedlijnen in Zuid-Holland, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en advisering van gemeenten over hun wettelijke erfgoedtaken. De provincie vindt het belangrijk dat het Erfgoedhuis een toekomstbestendige organisatie is, dat personeel en middelen effectief en efficiënt worden ingezet en dat de activiteiten die het Erfgoedhuis uitvoert aansluiten bij de vraag van de partners en ontwikkelingen in het erfgoedveld. De provincie heeft Kwink groep daarom gevraagd om een externe doorlichting uit te voeren van het Erfgoedhuis. De bevindingen uit deze doorlichting worden nu met de Staten gedeeld. Op basis van deze bevindingen stelt het Erfgoedhuis in overleg met de provincie een ontwikkelplan op.

Type besluit: GS-vergadering