Stichting JSO - Beslissing op Bezwaar inzake de vaststelling van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017

Datum besluit: 16 oktober 2018


De provincie heeft op 3 augustus 2018 de boekjaarsubsidie 1 januari 2017 t/m 30 juni 2017 aan JSO vastgesteld en € 207.000,00 teruggevorderd. De € 207.000,00 was voor een voorziening leegstand pand en deze middelen zouden worden ingezet tussen 1 juli 2017-1 juli 2018. Volgens de provincie zijn deze middelen niet subsidiabel. Tegen dit besluit heeft JSO bezwaar ingediend. De provincie handhaaft haar besluit de € 207.000,00 terug te vorderen conform het advies van de bezwarencommissie.

Type besluit: GS-vergadering