Tweede Voortgangsrapportage 2018, Uitvoeringsfase Rijnlandroute

Datum besluit: 16 oktober 2018


Provinciale Staten worden, conform de Regeling Projecten Zuid-Holland, halfjaarlijks door middel van een voortgangsrapportage door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de voortgang van het project RijnlandRoute. De 2e Voortgangsrapportage 2018 rapporteert over de periode 1 april 2018 t/m 31 augustus 2018 en laat zien dat het project volgens planning en binnen het daartoe beschikbare budget verloopt.

Type besluit: GS-vergadering