Verkenning Digitale Economie

Datum besluit: 16 oktober 2018


Gezien de huidige ontwikkelingen in de maatschappij met betrekking tot digitalisering is besloten om in de zomer 2018 een verdiepende verkenning te starten naar de digitale economie en de rol van overheden binnen dit thema. Dit doen wij samen met de gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en InnovationQuarter. Het onderzoeksbureau Dialogic voert deze verkenning voor ons uit. Het doel van de verkenning is om beter inzicht te krijgen in de economische niches van de digitale economie in Zuid-Holland die de meeste kans voor bedrijven bieden op grond van omzet en werkgelegenheid, beter inzicht te krijgen in de randvoorwaarden die belangrijk zijn voor de digitale economie (5G, glasvezel, datacenters, ethische keuzes) en in beeld te brengen wat de rol van overheden hierin is. In december worden de onderzoeksresultaten opgeleverd. Met deze brief informeren wij de Staten over deze verkenning.

Type besluit: GS-vergadering