Voortgangsrapportage 2018 Opdrachtgeverschap ProBiblio

Datum besluit: 16 oktober 2018


Bibliotheken zijn belangrijke maatschappelijke instellingen. De provincie Zuid-Holland ondersteunt de lokale bibliotheken in de provincie bij het vervullen van hun maatschappelijke taak via een boekjaarsubsidie aan de provinciale ondersteuningsinstelling ProBiblio. Eind 2016 heeft de provincie ervoor gekozen om zich intensiever met de bibliotheken en ProBiblio bezig te houden. De Staten worden nu op de hoogte gebracht over de voortgang van het opdrachtgeverschap ProBiblio en enkele relevante ontwikkelingen in het bibliotheekwerk. Gesteld kan worden dat de provincie de afgelopen anderhalf jaar flink heeft geïnvesteerd in haar rol, de relatie met ProBiblio en het netwerk in de bibliotheeksector. De activiteiten van ProBiblio sluiten meer aan bij de provinciale ambities en de opgaven die in de bibliotheeksector spelen. Met deze inspanningen denkt de provincie haar wettelijke taken goed uit te voeren en de bibliotheken adequaat te ondersteunen.

Type besluit: GS-vergadering