Acties gericht op realisatie woningbouw: uitkomsten verkenningen en vervolgacties

Datum besluit: 2 oktober 2018


Op dit moment is er een grote vraag naar woningen in de provincie Zuid-Holland. Prognoses geven aan dat er ook in de toekomst een grote behoefte is aan binnenstedelijke bouwlocaties. De provincie heeft onderzocht welke knelpunten en versnellingsmogelijkheden er zijn voor woningbouw die gepland staat voor de korte en lange termijn. Voor deze onderzoeken is gesproken met gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers en woningbouwcorporaties. De onderzoeken zijn te raadplegen op www.zuid-holland.nl/verstedelijking. Op de Verstedelijkingsconferentie op 4 oktober 2018 maakt gedeputeerde Bom-Lemstra een aantal concrete maatregelen bekend die bij zullen dragen aan de versnelling in de realisatie van woningbouw.

Type besluit: GS-vergadering