Beantwoording Statenvragen 3439 van PvdD, GL, PvdA en SP - Reduceren Canadese ganzen tot 0 en kolganzen tot bijna 0

Datum besluit: 2 oktober 2018


In Zuid-Holland zijn veel ganzen aanwezig. Vanwege de grote aantallen ganzen ontstaan schades aan bijvoorbeeld agrarische gewassen en natuur en er ontstaan risico's voor de veiligheid, bijvoorbeeld van het luchtverkeer. Om de aantallen ganzen in evenwicht te brengen met deze belangen is in 2015 het Ganzenbeleidskader Zuid-Holland vastgesteld. Onderdeel hiervan is een forse reductie van onder andere de Canadese gans en de kolgans. De Partij voor de Dieren, Groenlinks, Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij hebben hier enkele vragen over gesteld. In de beantwoording geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij dit onderwerp. Zo geldt er een landelijke vrijstelling voor het bestrijden van de Canadese gans en past het verkleinen van de populaties ganzen binnen het eerder vastgestelde Ganzenbeleidskader en de eerder door Provinciale Staten vastgestelde Verordening uitvoering Wet natuurbescherming.

Type besluit: GS-vergadering