Behandelvoorstel motie 796 Zuid-Holland Regenboogprovincie

Datum besluit: 2 oktober 2018


Provinciale Staten hebben met een motie (796) aan Gedeputeerde Staten gevraagd om gemeenten en andere maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid om de gelijke behandeling, sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s te verbeteren en om gemeenten te stimuleren zich aan te sluiten bij het netwerk van regenbooggemeenten. Anti-discriminatiebeleid is geen generiek beleidsveld waar de provincie zich mee bezighoudt. Dat wil niet zeggen dat de provincie niet bereid is bijdragen te leveren aan dergelijk beleid. We ondersteunen binnen onze eigen beleidskaders van harte initiatieven van gemeenten en maatschappelijke organisaties om de discriminatie van minderheden, bijvoorbeeld LHBTI's, tegen te gaan.

Type besluit: GS-vergadering