Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan

Datum besluit: 2 oktober 2018


De Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Westland en Midden-Delfland zijn met elkaar in gesprek over de reconstructie van de N211 Wippolderlaan. Na uitgebreid onderzoek van twee varianten, de Westlandvariant en de bestemmingsplanvariant, is er door de bestuurders besloten om een combinatie van beide, de zogenaamde Wippoldervariant, aan Provinciale Staten en Gemeenteraden voor te leggen als oplossing voor de files op de Wippolderlaan. Deze variant gaat uit van een verhoogd kruispunt bij de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld en een verdiepte ligging bij de aansluiting met de Veilingroute (N222). Mede vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en inpassing zal het BP-tankstation en de McDonalds vestiging niet worden teruggebracht in de Wippoldervariant. Gezamenlijk doel is een oplossing vinden die zorgt voor een goede doorstroming, verkeersveilig is, goed is ingepast en de overlast voor omwonenden beperkt. Ook moet het plan binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden. Op al deze punten is de Wippoldervariant de meest haalbare variant.

Type besluit: GS-vergadering