Wijzigingsbesluit Subsidieregeling groen Zuid-Holland inzake Groenparticipatie, Groengebieden en Recreatienetwerk

Datum besluit: 2 oktober 2018


De Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg) is zodanig aangepast dat om voor subsidie voor groenparticipatie in aanmerking te komen slechts per aanvrager één aanvraag per locatie in behandeling wordt genomen. Verder zijn er aanvraagvereisten ten aanzien van dit onderwerp toegevoegd. Daarnaast is een nieuwe paragraaf aan de Srg toegevoegd. Daardoor is het voortaan mogelijk subsidie aan te vragen voor kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en recreatieve routenetwerken. De gesubsidieerde activiteiten betreffen herstel- en inrichtingsmaatregelen op het gebied van wandelen fietsen paardrijden en varen. Deze activiteiten moeten leiden tot een duurzame toename van de recreatieve waarde of biodiversiteit. Subsidie kan worden aangevraagd door onder meer de eigenaar van bestaande groengebieden, overheden, stichtingen en verenigingen.

Type besluit: GS-vergadering