Beantwoording Statenvragen 3447 van fractie GroenLinks met betrekking tot betaalbaarheid busvervoer

Datum besluit: 30 oktober 2018


De fractie GroenLinks heeft Statenvragen gesteld over de betaalbaarheid van het busvervoer wanneer de huidige overgangsregeling voor het reizen in de daluren eind 2018 afloopt. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording aan dat zij voornemens zijn deze regeling met vier jaar te verlengen tot het einde van de concessieperiode.

Type besluit: GS-vergadering