Beslissing op bezwaar van AVR Afvalwerking B.V. van 6 februari 2018 tegen aanwijzingsbesluit van 3 januari 2018

Datum besluit: 30 oktober 2018


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van het bedrijf AVR Afvalwerking B.V. tegen de aanwijzing als potentieel domino-relevant bedrijf afgewezen en de aanwijzing gehandhaafd. Een groot aantal bedrijven in de Europoort (Rotterdam), is eerder dit jaar door de DCMR aangewezen als zogenaamd potentieel domino-relevant bedrijf. Door onder meer de soort stoffen waar dergelijke bedrijven mee werken, kunnen incidenten ontstaan die mogelijk effecten hebben voor bedrijven die in de buurt liggen. Door de aanwijzing worden de bedrijven verplicht elkaar te informeren, de risico’s en effecten op elkaars bedrijven in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Dit is belangrijk voor de veiligheid in het Europoortgebied. De onafhankelijke bezwarencommissie oordeelde dat Gedeputeerde Staten niet bevoegd zijn om een aanwijzing, in de vorm zoals hij naar de bedrijven was uitgegaan, te geven. Gedeputeerde Staten hebben besloten het advies van de commissie niet te volgen, omdat zij van mening zijn dat er voldoende grond is om de domino-aanwijzing in deze vorm te geven.

Type besluit: GS-vergadering