Terinzagelegging ontwerpverordening tot wijziging Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 inzake meldingsplicht voor infrastructuur

Datum besluit: 30 oktober 2018


De provincie Zuid-Holland werkt aan een integraal omgevingsbeleid. Onderdeel hiervan is de integrale Omgevingsverordening. Eén verordening waarin alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving zijn gebundeld. Uitgangspunt bij de totstandkoming van deze verordening is dat de integratie van de regels zoveel als mogelijk beleidsneutraal gebeurt. Daarnaast worden een aantal beleidsrijke trajecten ter besluitvorming en inspraak aangeboden. Het introduceren van de mogelijkheid tot het instellen van een meldingsplicht (in plaats van een vergunningplicht) voor veelvoorkomende activiteiten op provinciale infrastructuur is zo'n traject. De voordelen van invoering van een meldingssysteem zijn minder administratieve lasten voor inwoners en bedrijven en snellere duidelijkheid voor een initiatiefnemer of een activiteit wordt toegestaan. Een dergelijke constructie past naadloos in de ontwikkeling van het Omgevingsrecht.

Type besluit: GS-vergadering