Beantwoording Statenvragen 3442 PvdD - Ondersteuning provinciebestuur training jagers

Datum besluit: 9 oktober 2018Faunabeheerders in Zuid-Holland voeren onder meer het provinciale ganzenbeleid uit. Hierbij worden zij steeds vaker geconfronteerd met allerlei vormen van agressie. Om de faunabeheerders hierbij te ondersteunen biedt de provincie een training aan over het omgaan met agressie. De-escalerend optreden is namelijk voor alle partijen het beste. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de door de provincie aangeboden training. In de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten aan waarom voor het aanbieden van deze training is gekozen. Het daadwerkelijk optreden tegen uitingen van agressie is geen taak voor de provincie, maar een taak voor de politie.

Type besluit: GS-vergadering