Behandelvoorstel 813, Versterking uitvoering Vergunningverlening

Datum besluit: 9 oktober 2018


Provinciale Staten (PS) hebben in de vergadering van 27 juni 2018 motie 813 ‘versterking uitvoering vergunningverlening’ met algemene stemmen aangenomen. In de motie verzoeken Provinciale Staten Gedeputeerde Staten (GS) om versterking van de vergunningverlening bij (chemische) bedrijven en het digitaliseren van vergunningen. GS geven in hun reactie op motie 813 aan dat ze vergunningverlening bij zowel de vijf omgevingsdiensten als bij de provincie zelf willen versterken en dat er een programma opgestart wordt om te komen tot digitale vergunningen. Ze geven daarbij tevens aan dat GS al de nodige initiatieven voor versterking van vergunningverlening heeft genomen. GS verzoeken PS om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

Type besluit: GS-vergadering