Besluit op handhavingsverzoek inzake Spuiweg gemeente Korendijk

Datum besluit: 9 oktober 2018


De gemeente Korendijk heeft op 26 juli 2018 per brief aan de provincie verzocht handhavend op te treden tegen Klein-Piershil BV in verband met het afsluiten van de Spuiweg en het daarmee in strijd zijn met de wegenvergunning  van 14 september 2016 en de omgevingsvergunning van 14 september 2016. De gemeente heeft op 10 september 2018 per brief aanvullende informatie gezonden. Het verzoek tot handhavend optreden tegen Klein-Piershil BV wordt afgewezen, geconstateerd is dat er geen strijdigheid is met de wegen- en omgevingsvergunning en dat er geen grondslag is om handhavend op te treden tegen Klein-Piershil BV.

Type besluit: GS-vergadering