Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland

Datum besluit: 9 oktober 2018


De regio Midden-Holland heeft in het kader van een pilot gewerkt aan het opstellen van een Regionale Energie Strategie. Dit heeft onder andere een verkenning en een convenant opgeleverd. De provincie ondertekent dit convenant nu niet. Er worden namelijk concrete locaties voor energieopwekking genoemd die nu nog niet mogelijk zijn in de provinciale regels. In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord wordt iedere regio bovendien geacht om in 2019 een formeel bod aan het Rijk te doen. Daarnaast zal het bod namens de regio specifieker en wellicht ambitieuzer moeten zijn. De provincie vindt het daarom waardevoller om de komende tijd met de regio samen te werken aan het opstellen van dit formele bod.

Type besluit: GS-vergadering