Leenheerenpolder: gemeenschappelijke verklaring ontwikkeling Spuigorzen

Datum besluit: 9 oktober 2018


De provincie Zuid-Holland ondertekent samen met de gemeente Korendijk, de Vereniging Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds een verklaring tot het verder voor natuur ontwikkelen van de gorzen langs het Spui (getijdenrivier tussen de Oude Maas en het Haringvliet). De ontwikkeling is bedoeld om een invulling te geven aan getijdengebonden natuurdoelen die benoemd zijn voor het Natura 2000-gebied Haringvliet. De verklaring maakt onderdeel uit van gemeenschappelijk draagvlak om te komen tot een alternatieve begrenzing van de Leenheerenpolder als Natura 2000-gebied.

Type besluit: GS-vergadering