Ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst N213 Provincie Zuid-Holland met Royal FloraHolland

Datum besluit: 9 oktober 2018


De N213 is als ‘Centrale As’ belangrijk voor de ontsluiting van het Westland. De N213 is zwaar belast en ter hoogte van Naaldwijk is er met name bij de kruising met de Dijkweg sprake van oponthoud. Provincie Zuid-Holland verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N213. Onder andere door de weg te verbreden naar 2x2 rijstroken, aanpassen van de aansluiting van Royal FloraHolland en de herinrichting van de kruising met de Dijkweg. Als gevolg van de verbreding zijn aanpassingen op het terrein van Royal FloraHolland nodig, onder andere aan het gebouw zelf. De overeengekomen afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.

Type besluit: GS-vergadering