Schriftelijke vragen 3441 PvdD - Baggerdepot en weg Westvoorne en Hellevoetsluis

Datum besluit: 9 oktober 2018


Er zijn statenvragen gesteld door de PvdD, op 11 september 2018, onder nummer 3441,over een baggerdepot en weg in Hellevoetsluis. Met dit schrijven worden de vragen beantwoord. De gemeente Hellevoetsluis heeft een baggerdepot aan laten leggen door de Kramer Group aan de Zwartedijk/N57. Inwoners van het aangrenzend gelegen Westvoorne ondervinden hier volgens deze gemeente gezondheidsklachten van. De gemeente Westvoorne heeft daarom het college van B&W van Hellevoetsluis om opheldering gevraagd. In eerste instantie betreft dit een gemeentelijke aangelegenheid. De gemeenten pakken deze kwestie nu in gezamenlijkheid op met de juiste instanties. De GGD heeft de kwestie beoordeeld en geconcludeerd dat er geen risico’s zijn voor de langere termijn. Het opgewaaide stof heeft mogelijk wel gezorgd voor tijdelijke irritatie.

Type besluit: GS-vergadering