Vaststellen ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017

Datum besluit: 9 oktober 2018


Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (op 2 oktober) en van Utrecht en Zuid-Holland (op 9 oktober 2018) hebben het ontwerpbesluit vastgesteld voor de wijziging van het Reglement van bestuur voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De voorgestelde wijzigingen betreffen enkele kleine wijzigingen in de begrenzing van het beheergebied.

Het ontwerpbesluit ligt van 11 oktober tot en met 21 november 2018 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. De Provinciale Staten van de drie provincies zullen daarna een definitief besluit nemen.

Type besluit: GS-vergadering