Vaststellen Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019

Datum besluit: 9 oktober 2018


Erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor economische spin-off. De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed doorgeven aan toekomstige generaties. Dit vraagt om het zichtbaar en toegankelijk maken van het erfgoed. Vanaf 2012 werkt de provincie Zuid-Holland daarom aan de ontwikkeling en het beleefbaar maken van zeven erfgoedlijnen; de Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, de Landgoederenzone, de Limes, de Oude Hollandse Waterlinie, de Trekvaarten en de Waterdriehoek. Daar zijn zo’n 280 externe partners bij betrokken, georganiseerd in de zogenaamde erfgoedtafels. Jaarlijks adviseren de erfgoedtafels de provincie over de uitvoeringsprojecten die bijdragen aan het behalen van de ambities voor hun erfgoedlijn. De adviezen van de erfgoedtafels zijn verwerkt in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019, dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. In het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2019 zijn 63 projecten opgenomen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland stelt hiervoor een totaal subsidiebedrag van € 3.146.930 beschikbaar. Hier staat een geldelijke cofinanciering door derden tegenover van € 5.151.387 en € 923.825 in de vorm van de inzet van vrijwilligers.

Type besluit: GS-vergadering