Voorstel tot afdoening Motie 695 Van Aelst (SP) Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard

Datum besluit: 9 oktober 2018


De motie "Betrokkenheid inwoners Hoeksche Waard" is 22 februari 2017 aangenomen door Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben aan Gedeputeerde Staten en de gemeenten in de Hoeksche Waard gevraagd om aan de slag te gaan met het bedenken hoe burgerparticipatie, betrokkenheid en eigenheid van kernen een rol krijgen in de nieuwe gemeente. In deze brief wordt uitgelegd hoe dat is opgepakt.

Type besluit: GS-vergadering