Beantwoording Statenvragen 3424 van PvdD over gebruik zeer dieronvriendelijke methodes bij de ganzenjacht

Datum besluit: 11 september 2018De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de methodes die gebruikt worden bij het beheer van de populaties ganzen in Zuid-Holland. De schade die door ganzen wordt veroorzaakt, neemt toe. De getaxeerde schade in Zuid-Holland bedroeg in 2017 meer dan 1 miljoen euro. Bij het beheer van ganzen wordt soms gebruik gemaakt van levende lokganzen. Het houden van lokganzen valt onder de Wet dieren. Het is een taak van de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om hier toezicht op te houden. Om ganzen te doden wordt een geweer gebruikt. Helaas komt het soms voor dat een tweede schot nodig is om een dier uit zijn lijden te verlossen. Als een tweede schot vanwege de veiligheid niet mogelijk is, kan er gebruik worden gemaakt van een slag-, snij- of steekwapen om een gewonde gans zo snel mogelijk uit het lijden te verlossen.

Type besluit: GS-vergadering