Beantwoording Statenvragen 3421 van fractie 50PLUS met betrekking tot Regio abonnement Arriva OV

Datum besluit: 11 september 2018


De fractie 50+ heeft Statenvragen gesteld over het afschaffen van twee kortingsproducten door de vervoerder Arriva voor de doelgroep 65+ in het openbaar vervoer. Gedeputeerde Staten leggen in de beantwoording uit wat hiervan de achtergrond is.

Type besluit: GS-vergadering