Behandelvoorstel motie 814 - Doorontwikkeling erfgoedlijnen

Datum besluit: 11 september 2018Op 27 juni 2018 hebben Provinciale Staten motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen aangenomen. Met deze motie wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd om met een voorstel te komen voor de aanpak van de erfgoedlijnen in de komende jaren en een voorstel te doen voor een nieuwe erfgoedlijn. Gedeputeerde Staten hebben per brief aan Provinciale Staten aangegeven hoe motie 814 in behandeling wordt genomen. In de brief wordt weergegeven op welke aspecten de erfgoedlijnen zich zullen doorontwikkelen in de komende periode. Het gaat om betere aansluiting bij bredere maatschappelijke - en gebiedsopgaven rondom de erfgoedlijnen (context), borging van de kwaliteit van de erfgoedlijnen, borging van de erfgoedlijnen voor de toekomst en het realiseren van boegbeelden. Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten voor om een onderzoek uit te voeren naar een kansrijke erfgoedlijn, te weten het lint van industrieel maritiem erfgoed langs de rivieren van Hoek van Holland tot Gorinchem. Provinciale Staten worden begin 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

Type besluit: GS-vergadering