Behandelvoorstel motie 812 - Aanvulling Uitvoeringsagenda Fiets

Datum besluit: 11 september 2018


Provinciale Staten (PS) hebben in een motie aan Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om na te gaan of een aantal fietsprojecten kan worden opgenomen in de Uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’. Daarmee willen PS de uitvoering van het provinciale investeringen in fietsroutes een extra impuls geven zodat vaker en verder fietsen nog aantrekkelijker wordt. GS hebben per brief laten weten welke projecten passen in het beleid.

Type besluit: GS-vergadering