Instellen themafonds Groenblauwe Schoolpleinen

Datum besluit: 11 september 2018


De provincie Zuid-Holland vraagt het Prins Bernhard Cultuurfonds om een gezamenlijk fonds op te richten. De Provincie Zuid-Holland werkt aan een gezonde aantrekkelijke leefomgeving waar het goed wonen is, met directe toegang tot hoogwaardig groen, erfgoed en water. Een klimaatbestendige leefomgeving waar het hoogst haalbare niveau van lichamelijke gezondheid wordt bereikt, stress-gerelateerde ziektes verder zijn teruggedrongen en waar de hoge betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving de sociale cohesie versterkt. Een paradijs voor kinderen met speelnatuur, groenblauwe schoolpleinen, ontdekkingsplekken en klimbomen. Om het belang te onderstrepen van het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen hebben Provinciale Staten de Motie 756 ‘Groenblauwe schoolpleinen’ aangenomen. Ook in de nieuwe ontwerp-Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving is de ambitie uitgesproken om 50 groenblauwe schoolpleinen te realiseren. Met dit voorstel wordt hier uitvoering aan gegeven.

Type besluit: GS-vergadering