Provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12 corridor

Datum besluit: 11 september 2018


Gedeputeerde Staten hebben een ‘provinciaal programma bedrijventerreinen’ vastgesteld voor de A12-corridor. Dit provinciaal programma vormt het ruimtelijk kader voor alle grootschalige logistieke ontwikkelingen in de A12-corridor. Daarmee borgt het provinciaal programma dat de ontwikkelingen in de diverse gemeenten goed op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken, zodat de economische potentie van de A12-corridor optimaal wordt benut. Het programma is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenten Waddinxveen, Zoetermeer en Lansingerland, VNO-NCW West en de provincie. Zij tekenden in februari 2018 een bestuursovereenkomst, waarvan de ruimtelijke afspraken in dit provinciaal programma worden geborgd.

Type besluit: GS-vergadering