Wijziging subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, paragraaf Herbestemming

Datum besluit: 11 september 2018


De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor het behoud en restauratie van rijksmonumenten. Monumenten voegen kwaliteit en identiteit toe aan hun omgeving. Rijksmonumenten worden in stand gehouden door restauratie via de subsidie van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Hierin wordt ook subsidie beschikbaar gesteld voor toegankelijksheids- en duurzaamheidsmaatregelen ter bevordering van de herbestemming van het monument. Met de wijziging wordt de subsidieregeling in de maand oktober 2018 voor een tweede maal opengesteld zodat extra aanvragen voor herbestemming ingediend kunnen worden. Dit geldt voor monumenteigenaren die de afgelopen 3 jaar provinciale subsidie voor restauratie hebben ontvangen. Tevens is het minimale te verstrekken subsidiebedrag voor herbestemming verlaagd van € 12.500 naar € 5.000.

Type besluit: GS-vergadering